Home Contact Parochies Verenigingen Activiteitenkalender
Welkom
Secretariaat
Dekenale werkgroepen
Dekenale werken VZW
Weekendvieringen
Bezinningstekst
Actualiteit
Links
Ziekenhuispastoraal
Kloosters en abdij
Religieuze conferenties abdij
Religieus centrum abdij
Jokri
Katholiek onderwijs
Abonnement Kerk & Leven
Weekblad Tertio
Kerk & Leven online
www.kerknet.be
Beheer website
NIEUW :
Wereldmissiehulp
in Dendermonde - Abdij
Vergeet niet !
Herabonnering Kerk en Leven
Fotoalbum 2002-2016
Afscheid Deken Paul De Baere

Fotoreeks Viering 2 oktober
Afscheid Deken Paul De Baere

Fotoreeks Viering 22 oktober
Aanstelling Deken J. Mattheys
en de nieuwe Dekenale Ploeg


Aanstelling Deken Johan Mattheys

Op zaterdag 22 oktober om 18u30 worden in de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk, Onze-Lieve-Vrouwkerkplein te Dendermonde-Centrum deken Johan Mattheus en de dekenale ploeg van het nieuwe dekenaat door de bisschop aangesteld.

In deze viering wordt deken Mattheys ook aangesteld tot pastoor. In verschillende parochies van ons nieuw dekenaat zal de zaterdagavondmis uitzonderlijk wegvallen. Zo kunnen alle parochiale medewerkers aanwezig zijn op deze, voor ons dekenaat en nieuwe parochies, bijzondere plechtigheid.

De viering zal worden opgeluisterd door een gelegenheidskoor van de parochiekoren van de nieuwe parochie Dendermonde. Van harte welkom om samen in gebed en gezang Gods zegen te vragen over het nieuwe dekenaat, de nieuwe dekenale ploeg en zijn parochianen. Na de viering is er een receptie en ontmoeting in het Oscar Romerocollege.