Home Contact Parochies Verenigingen Activiteitenkalender
Welkom
Secretariaat
Dekenale werkgroepen
Dekenale werken VZW
Weekendvieringen
Bezinningstekst
Actualiteit
Links
Ziekenhuispastoraal
Kloosters en abdij
Religieuze conferenties abdij
Religieus centrum abdij
Jokri
Katholiek onderwijs
Abonnement Kerk & Leven
Weekblad Tertio
Kerk & Leven online
www.kerknet.be
Beheer website
NIEUW :
Wereldmissiehulp
in Dendermonde - Abdij
AANDACHT :
Vormselvoorbereiding 2017Welkom !


Zoals zovele andere dekenaten willen wij - dekenaat Dendermonde - ons voorstellen via een eigen website.

U zult hier ook alle verwijzingen vinden naar de afzonderlijke parochies binnen het dekenaat.

Maar het is wel belangrijk om - naast het plaatselijke pastorale werk op de parochies - ook het parochiegrenzen overschrijdende toe te lichten. Temeer daar het dekenaat naar de toekomst toe wellicht in belangrijkheid zal toenemen. Meerdere taken en opdrachten welke vroeger in de afzonderlijke parochies plaats vonden, zullen binnen een groter geheel dienen te worden aangepakt.

Wij hopen en wensen dat vele mensen nuttig gebruik kunnen maken van deze informatiebron.


Paul De Baere, pastoor-deken.