Home Contact Parochies Verenigingen Activiteitenkalender
Welkom
Secretariaat
Dekenale werkgroepen
Dekenale werken VZW
Weekendvieringen
Bezinningstekst
Actualiteit
Links
Ziekenhuispastoraal
Kloosters en abdij
Religieuze conferenties abdij
Religieus centrum abdij
Jokri
Katholiek onderwijs
Abonnement Kerk & Leven
Weekblad Tertio
Kerk & Leven online
www.kerknet.be
Beheer website
NIEUW :
Wereldmissiehulp
in Dendermonde - Abdij
 

Foto van de aanstelling van de nieuwe dekenale werkgroep door Mgr. Van Looy.


Kerk in verandering

Er beweegt nogal wat in onze diocesane Kerk. Alle mogelijke veranderingen krijgen gestalte. Het is goed deze
in het juiste kader te plaatsen. Daarom reiken we enkele gedachten aan die al jaren in alle mogelijke bijeenkomsten worden besproken. U zal wel merken dat de realisatie daarvan meer en meer zichtbaar en voelbaar wordt, ook in onze geloofsgemeenschappen.

Lees via deze link de volledige tekst.