Home Contact Parochies Verenigingen Activiteitenkalender
Welkom
Secretariaat
Dekenale werkgroepen
Dekenale werken VZW
Weekendvieringen
Bezinningstekst
Actualiteit
Links
Ziekenhuispastoraal
Kloosters en abdij
Religieuze conferenties abdij
Religieus centrum abdij
Jokri
Katholiek onderwijs
Abonnement Kerk & Leven
Weekblad Tertio
Kerk & Leven online
www.kerknet.be
Beheer website
NIEUW :
Wereldmissiehulp
in Dendermonde - Abdij
Foto's Viering Goede Week en Pasen in Dendermonde-Centrum
 
De engel richtte zich tot de vrouwen en zei:
‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus,
de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier,
hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.
Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft.’

Mattheus 28:5-6


De priesters en de diakens van de nieuwe parochiegemeenschap Dendermonde nodigen
jullie allen van harte uit uit om samen als gelovige gemeenschap de vieringen van de Goede Week en Pasen mee te beleven.

Pasen is de belangrijkste hoogdag in het kerkelijk jaar. We herdenken de Verrijzenis van de Heer en belijden ons diepe geloof dat het Leven sterker is dan de dood.