Home Contact Parochies Verenigingen Activiteitenkalender
Welkom
Secretariaat
Dekenale werkgroepen
Dekenale werken VZW
Weekendvieringen
Bezinningstekst
Actualiteit
Links
Ziekenhuispastoraal
Kloosters en abdij
Religieuze conferenties abdij
Religieus centrum abdij
Jokri
Katholiek onderwijs
Abonnement Kerk & Leven
Weekblad Tertio
Kerk & Leven online
www.kerknet.be
Beheer website
NIEUW :
Wereldmissiehulp
in Dendermonde - Abdij
Foto's van de eucharistieviering door bisschop Van Looy n.a.v. zijn bezoek aan het nieuwe dekenaat op 3 september 2017.
 
Patiëntenbegeleiding en pastorale dienst
in het Sint-Blasiusziekenhuis te Dendermonde

Opname in een ziekenhuis kan een mensenleven flink overhoop halen. Naast de praktische beslommeringen stelt men zich ook al vlug vragen naar wat de toekomst brengt. Allerlei ervaringen gaan weer leven: vroegere opnamen, familieleden die ernstig ziek geweest zijn, een sterfgeval van iemand nabij…

De leden van de pastorale dienst bieden zowel zieke als familie die erom vraagt, de mogelijkheid tot een deugddoend gesprek. Eerder dan het geven van pasklare antwoorden, willen zij een open en luisterend oor bieden. De gesprekken zijn uiteraard volledig vertrouwelijk. De pastorale medewerkers doen hun werk vanuit een gelovige visie, maar persoonlijke overtuiging mag geen hindernis zijn voor een echte ontmoeting.

Voor meer informatie i.v.m. de patiëntenbegeleiding en pastorale dienst, klik hier.

Medewerkers van de pastorale dienst :
Hilde Buelens 052 25 28 79
Frieda Boeykens 052 25 25 13
Angeline De Moor 052 25 25 19
E.H. Walter Van der Meulen 052 25 25 18

Indien patiënten tijdens hun opname een bezoek wensen van een parochiepriester, dienen ze dit op te geven aan het onthaal bij de inschrijving.