Home Contact Parochies Verenigingen Activiteitenkalender
Welkom
Secretariaat
Dekenale werkgroepen
Dekenale werken VZW
Weekendvieringen
Bezinningstekst
Actualiteit
Links
Ziekenhuispastoraal
Kloosters en abdij
Religieuze conferenties abdij
Religieus centrum abdij
Jokri
Katholiek onderwijs
Abonnement Kerk & Leven
Weekblad Tertio
Kerk & Leven online
www.kerknet.be
Beheer website
NIEUW :
Wereldmissiehulp
in Dendermonde - Abdij
Foto's van de eucharistieviering door bisschop Van Looy n.a.v. zijn bezoek aan het nieuwe dekenaat op 3 september 2017.
 
Dekenale Werkgroepen

Werkgroep Oecumene

Deze groep legt graag kontakt met andere geloofsgemeenschappen en organiseert jaarlijks een gebedsavond met de verschillende kristelijke kerken in onze regio.
Verantwoordelijke : E.H. Peter Bracke, Pastoor St-Jozef-Arbeiderparochie,
Ommegancklaan 133, 9200 Dendermonde, tel. 052 21 81 38 .

Deze werkgroep bezorgde ons ook onderstaande tekst over de problematiek van de
oecumene en de activiteiten van de voorbije jaren.

Ieder jaar van 18 tot 25 januari is er de internationale gebedsweek voor de eenheid van de christenen.

Wat ons verenigt is veel groter dan wat ons verdeelt – deze grote ontdekking ligt aan de basis van de oecumenische beweging.

Het belangrijkste van onze eenheid is de aanwezigheid van Christus, de verrezen Heer, die aan zijn discipelen heeft beloofd met hen te zijn tot aan het einde der tijden. De evangeliën vertellen ons inderdaad over de verschillende manieren waarop Jezus, de Heer, in ons midden is. Die aanwezigheid moeten wij gestalte geven, afzonderlijk en samen. Het is een voorrecht om in gemeenschap samen te zijn en om samen te bidden…

Dit doen we dan ook ieder jaar tijdens deze gebedsweek voor de eenheid. Samen met onze bevriende protestantse broeders en zusters bidden wij om eenheid, vrede en vriendschap. Het ene jaar zijn zij bij ons te gast, het andere jaar wij bij hen. We werken hiervoor ook samen met het dekenaat Lebbeke.

Dominee Paul Nilsson, Luc Dylewijns, Eric Van Ransbeeck en Peter Bracke (Pastoor van Keur en Lutterzele) bereiden samen deze oecumenische dienst voor. Men probeert ook jaarlijks een andere gemeenschap of een gastspreker uit te nodigen.
Bijvoorbeeld:In 2004 hadden we de vicaris voor Oecumene op bezoek. Vicaris Gert Poelman, hij ging samen met de protestantse dominee Paul Nilsson voor in de Protestantse kerk, gelegen aan de Oude Vest.

In 2005 werd de bisschop van Gent gevraagd, monseigneur Luc Van Looy, die samen met de Orthodoxe Aartspriester Ignace Peckstadt voorging in de kerk van de
Sint-Pieters en -Paulusabdij.

In 2006 kwam de anglicaanse kerk aan de beurt. De anglicaanse priester mevrouw
Ann Babb en de protestantse dominee Paul Nilsson gingen samen voor met
E.H. Roger Cooreman, deken van Lebbeke. Mevrouw Ann Babb verzorgde de homilie.

De protestantse gemeenschap vindt u in Dendermonde, aan de Oude Vest nr. 72.


Werkgroep Welzijnszorg - Broederlijk Delen

Deze werkgroep neemt allerlei initiatieven voor de derde en vierde wereld.
Verantwoordelijke : De Heer Roger Van Acoleyen, Heidepark 1, Appels.
Tel. 052 21 66 51

Werkgroep Huwelijksvoorbereiding


Een drietal jonge echtparen begeleidt een hele zondag alle kandidaten, die zich aanmelden voor een kerkelijk huwelijk. Deze verantwoordelijke echtparen zijn :

Dirk en Hilde De Decker, Distelstraat 2, Baasrode, Tel. 052 22 15 07
Jean en Agnes Heyvaert, Provinciale baan 17, Baasrode, Tel. 052 33 41 07
Marc en Mireille Huygens, Theo Vermylenstraat 139, Baasrode, Tel. 052 34 55 61

Werkgroep Volwassenencatechese

Deze werkgroep organiseert verschillende geloofsavonden, gespreid over het ganse jaar.
Verantwoordelijke : E.H. Paul De Baere, O.L.Vr.Kerkplein 7, 9200 Dendermonde
Tel. 052 21 23 30

Werkgroep Taizégebedsavonden

Driemaandelijks komen jonge mensen samen in de H. Geestkapel om op een creatieve wijze te bidden.
Verantwoordelijke : Zuster Linda, Zusters H. Vincentius, Kerkstraat 97, 9200 Dendermonde