Home Contact Parochies Verenigingen Activiteitenkalender
Welkom
Secretariaat
Dekenale werkgroepen
Dekenale werken VZW
Weekendvieringen
Bezinningstekst
Actualiteit
Links
Ziekenhuispastoraal
Kloosters en abdij
Religieuze conferenties abdij
Religieus centrum abdij
Jokri
Katholiek onderwijs
Abonnement Kerk & Leven
Weekblad Tertio
Kerk & Leven online
www.kerknet.be
Beheer website
NIEUW :
Wereldmissiehulp
in Dendermonde - Abdij
Foto's van de eucharistieviering door bisschop Van Looy n.a.v. zijn bezoek aan het nieuwe dekenaat op 3 september 2017.
 
Dekenale Werken V.Z.W.

De parochiale goederen van verschillende parochies in ons dekenaat worden beheerd door de V.Z.W. Dekenale Werken. Ter plaatse is er steeks in elke parochie nog een werkgroep voor het dagelijks beheer.
Voorzitter : Dhr. Luc Van Herreweghen, Noordlaan 110, Dendermonde.
Tel. 052 21 09 94