Home Contact Parochies Verenigingen Activiteitenkalender
Welkom
Secretariaat
Dekenale werkgroepen
Dekenale werken VZW
Weekendvieringen
Bezinningstekst
Actualiteit
Links
Ziekenhuispastoraal
Kloosters en abdij
Religieuze conferenties abdij
Religieus centrum abdij
Jokri
Katholiek onderwijs
Abonnement Kerk & Leven
Weekblad Tertio
Kerk & Leven online
www.kerknet.be
Beheer website
NIEUW :
Wereldmissiehulp
in Dendermonde - Abdij
Foto's van de eucharistieviering door bisschop Van Looy n.a.v. zijn bezoek aan het nieuwe dekenaat op 3 september 2017.
 


Het Dekenaal Secretariaat wordt behartigd door :

Zuster Lieve Beck

Begijnhof 1, 9200 Dendermonde
( Dit is de voormalige pastorij van het begijnhof, die zich bevindt in de doorgang,
die u vanuit de Brusselse straat naar het begijnhof leidt )

Tel. : 052 21 00 38
GSM : 0473 81 28 44
Email : dekenij.dendermonde@skynet.be

Een dekenaal secretariaat, niet zomaar een bureel naast zovele andere !

Een dekenaal secretariaat heeft alles te maken met wat er reilt en zeilt in de parochie en in het dekenaat. Bij wat er leeft in een parochie komen er ook heel wat administratieve zaken kijken. Maar niet alleen deze "papieren winkel" is belangrijk.
Een dekenaal secretariaat mag, ja moet ook het adres zijn waar mensen steeds welkom zijn, al was het maar voor een eenvoudige babbel.

Wanneer kan je er terecht ?

Tussen 9.30 u - 11 u, 13.30 u - 16 u en 20 u - 21 u.
(Behoudens er tijdens deze uren een begrafenis of vergadering plaatsvindt).