Home Contact Parochies Verenigingen Activiteitenkalender
Welkom
Secretariaat
Dekenale werkgroepen
Dekenale werken VZW
Weekendvieringen
Bezinningstekst
Actualiteit
Links
Ziekenhuispastoraal
Kloosters en abdij
Religieuze conferenties abdij
Religieus centrum abdij
Jokri
Katholiek onderwijs
Abonnement Kerk & Leven
Weekblad Tertio
Kerk & Leven online
www.kerknet.be
Beheer website
NIEUW :
Wereldmissiehulp
in Dendermonde - Abdij
Foto's van de eucharistieviering door bisschop Van Looy n.a.v. zijn bezoek aan het nieuwe dekenaat op 3 september 2017.
 
Links naar interessante en verwante websites

Deze pagina bevat een overzicht met hyperlinks naar websites van instellingen uit de Katholieke Kerk (Vaticaan, de Vlaamse Kerk, Abdij Dendermonde, enz.), alsook verenigingen, die zich geïnspireerd vanuit het evangelie bezig houden met de vredesbeweging, de derde wereld-problematiek, christelijke cultuur binnen onze samenleving, enz. .

Om het geheel enigszins overzichtelijk te houden hebben we ze alfabetische gerangschikt.

Website van de Benedictijnerabdij van Dendermonde, Sint-Pieter en Paulus
http://www.abdijdendermonde.be

Deze mooie website bespreekt de abdij in onze binnenstad, een abdij volgens de regel van de H. Benedictus. De website bespreekt ook het L.K.D., het Liturgisch Centrum van de abdij waar zowat alles verkocht wordt dat te maken heeft met religie en bezinning.
Dit religieus centrum is een bron van verspreiding van religie en spiritualiteit in onze stad en de ruime regio.

Website van het TV en Radioprogramma Het Braambos
http://www.braambos.be
Website over het Katholiek Radio en TV Centrum, dat vanuit een christelijk standpunt mediaberichtgeving en vorming via de media steunt.

Website van Broederlijk Delen
http://www.broederlijkdelen.be
Website van de christelijke organisatie "Broederlijk Delen" die ontwikkelingsprojecten die groeien vanuit de basis in de zuidelijke derde wereld steunt.

Website van de Damiaanactie
http://www.damiaanactie.be
Website van de Damiaanactie. De organisatie, die in de geest van Pater Damiaan (Onze Grootste Belg en icoon van de christelijke naastenliefde) medische projecten steunt om ziekten als lepra en tbc te bestrijden.

Website van het Davidsfonds
http://www.davidsfonds.be
Website van allicht de grootste, belangrijkste en een van de oudste cultuurorganisaties in Vlaanderen, die vanuit de vlaams-christelijke tradities meebouwt aan de culturele ontplooing en vorming van het vlaamse volk.

Website van Emmaüs Aalst - Huis voor Zingeving
http://www.emmaushuis.org
Emmaüs is een plek in de stad, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor gesprekken, bezinning, leesgroepen, filosofie, kunstreeksen ... Emmaüs heeft ook een stille ruimte ' De Tent ' en een winkeltje met wenskaarten, kaarsen, zinvolle geschenken en kleine kunstwerken.

Website over de Jongerenpastoraal in Vlaanderen
http://www.ijd.be

Website met info over de jongerenpastoraal in Vlaanderen.

Website van Kerknet
http://www.kerknet.be
Officiële website van de Rooms Katholieke Kerk in Vlaanderen.

Website met links naar diverse Kerkelijke en kerkelijk-verwante organisaties
http://home.tiscali.be/jongekerk.roeselare/links.htm
Website met links naar kerkelijke en kerkelijk-verwante organisaties die zich bezig houden met thema's als ontwikkelingshulp, mensenrechten, derde en vierde wereld, andere godsdiensten, enz. .

Website van het bedevaartsoord Lourdes
http://www.lourdes-france.com
Website van het bekende Franse bedevaartsoord Lourdes.

Website van Missio
http://www.missio.be/nl
Website van Missio, een internationale katholieke organisatie, die de wereldwijde solidariteit bevordert en ontmoetingen met andere religies en culturen promoot.

Website van Oxfam
http://www.oxfamsol.be
Website van Oxfam, een organisatie die kiest voor een andere vorm van globalisering.
Oxfam steunt ontwikkeling in het zuiden waar de mensen maatschappelijk écht beter van worden.

Website van Pascali, het Pastoraal, Catechetisch en Liturgisch Centrum
van het Bisdom Gent.
http://users.pandora.be/pascali_Gent/
Website van Pascali, het Pastoraal, Catechetisch en Liturgisch Centrum van het Bisdom Gent.

Website van Rorate
http://www.rorate.com/rorate
Website met berichten uit de wereldwijde katholiek kerk. Rorate is een stichting, die zich
tot doel stelt nieuws uit de katholieke kerk te verspreiden via de modere media en multimedia.

Website van Taizé

http://www.taize.fr/nl
Website van het wereldbekende Franse oecumenische bezinnings- en bedevaartsoord in Taizé.

Website van het Vaticaan
http://www.vatican.va
Officiële website van het Vaticaan, de Heilige Stoel, de Paus, de Vaticaanse instellingen, enz. .

Website van de Vredeseilanden
http://www.vredeseilanden.org
Website van de Stichting Vredeseilanden, die de partnerverenigingen in de derde wereld in het zuiden steunt, die actief zijn in de ondersteuning van boeren en boerinnen om hen kans te geven op onderwijs, gezondheidszorg, enz. en hen een kans te geven om mee te spelen in de nationale en internationale samenleving.

Website van Pater Windey
http://www.vro-int.org/bivro/
Website van Pater Windey, missionaris afkomstig uit onze stad.