Home Contact Parochies Verenigingen Activiteitenkalender
Welkom
Secretariaat
Dekenale werkgroepen
Dekenale werken VZW
Weekendvieringen
Bezinningstekst
Actualiteit
Links
Ziekenhuispastoraal
Kloosters en abdij
Religieuze conferenties abdij
Religieus centrum abdij
Jokri
Katholiek onderwijs
Abonnement Kerk & Leven
Weekblad Tertio
Kerk & Leven online
www.kerknet.be
Beheer website
NIEUW :
Wereldmissiehulp
in Dendermonde - Abdij
Foto's van de eucharistieviering door bisschop Van Looy n.a.v. zijn bezoek aan het nieuwe dekenaat op 3 september 2017.
 
Religieuze conferenties in de abdij

De Dendermondse benedictijnerabdij richt van september tot mei telkens op de 2e dinsdag van de maand om 15 u een religieuze conferentie in rond thema's van geloof, spiritualiteit en christelijke ethiek.

De ingang is langs de Vlasmarkt 23, links van de basiliek.

Deze conferenties zijn voor velen een waardevolle traditie geworden en vormen een moment van bezinning rond een thema uit het christelijk leven en denken.

De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom.


De conferenties worden maandelijks aangekondigd onder de rubriek ACTIVITEITEN.