Home Contact Parochies Verenigingen Activiteitenkalender
Welkom
Secretariaat
Dekenale werkgroepen
Dekenale werken VZW
Weekendvieringen
Bezinningstekst
Actualiteit
Links
Ziekenhuispastoraal
Kloosters en abdij
Religieuze conferenties abdij
Religieus centrum abdij
Jokri
Katholiek onderwijs
Abonnement Kerk & Leven
Weekblad Tertio
Kerk & Leven online
www.kerknet.be
Beheer website
NIEUW :
Wereldmissiehulp
in Dendermonde - Abdij
Foto's van de eucharistieviering door bisschop Van Looy n.a.v. zijn bezoek aan het nieuwe dekenaat op 3 september 2017.
 
Deze website werd samengesteld en wordt beheerd door :

Piet Van Hoyweghen
Kerkstraat 49
9200 Dendermonde

Tel. 052 21 17 88
Fax 052 22 55 72
Email : piet@vhdr.be

Voor vragen, tips, opmerkingen of bijkomende info,
mag u Piet steeds contacteren.